Forrest Gump

Wspaniały film przedstawiający historię życia Forresta, chłopca mniej inteligentnego od rówieśników. Ale który dzięki swemu dobremu sercu i dużej odwadze osiąga wielki sukces w życiu.

 

Forrest Gump

Forrest Gump Tom Hanks

Znakomity film opowiadający o losach Forresta Gumpa, chłopca o niskim ilorazie inteligencji. Który podążając przez życie wiernie za swoim sercem, często przez różne zbiegi okoliczności pojawia się  w wielkich wydarzeniach swej epoki poznając przy tym najważniejsze osobistości w państwie.